Positionering

Maak met een sterke positionering je doelgroep duidelijk wat de meerwaarde van jouw organisatie is

Natuurlijk wil je potentiële klanten ervan overtuigen dat jouw organisatie uniek is. Maar voor een organisatie zelf is alles vaak zó vanzelfsprekend, dat dit lastig te benoemen is. Bovendien moet je het niet vanuit je eigen oogpunt vertellen, maar vanuit het oogpunt van je klant: wat heeft die eraan?

Ik kan je hierbij helpen. Door de doelgroep in kaart te brengen, zijn behoeftes te benoemen en hun probleem boven water te krijgen waar jij als organisatie de oplossing voor biedt.

Wat levert een sterke positionering je op?

  • Een helder verhaal dat tot de kern van jouw organisatie komt.
  • Weten waarin jouw organisatie zich onderscheidt van anderen en hoe je dit je doelgroep duidelijk kan maken.
  • Inzicht in het probleem van je klant en hoe jouw organisatie dit probleem oplost.
  • Weten hoe je marktgericht kan communiceren op een manier die bij de organisatie past.
  • De uitgangangspunten om tot goede vormgeving te kunnen komen.

Maak zelf vast een begin!

Hoe beter je over je doelgroep, je plaats in de markt en het doel van de site hebt nagedacht en hoe meer je hiervan al op papier hebt staan, des te beter ik je kan helpen.
Mail mij voor het Positioneringsdocument, dan stuur ik je dit document met alle onderdelen die in een goede positionering moeten zitten.

Wil je je positionering versterken?

Een positioneringstraject is maatwerk. Ik maak graag een afspraak om een indruk te krijgen van jouw organisatie. Op basis daarvan kan ik je een voorstel doen. 

Bel of mail me voor voor meer informatie of een afspraak:
020 4275610 / info@boomars.nl